To anaisdeco.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει προς πώληση Άνθη, Είδη Δώρων, Στολισμούς Γάμων-Βαπτίσεων. Δικαιοπάροχος της εν λόγω Ιστοσελίδας είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με έδρα την Αρτεμισίας 139 , Ν. Αλικαρνασσός, με ΑΦΜ: 62983693, ΔΟΥ: Ηρακλείου, (στο εξής θα αναφέρετε και ως «anaisdeco.gr», «εμείς», «εμάς», «μας»). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anaisdeco.gr.

Το www.anaisdeco.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του καταστήματος anaisdeco.gr με σκοπό την ενημέρωσης και πώληση των προϊόντων των εταιριών που συνεργάζεται ή εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του www.anaisdeco.gr πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρακάτω όρους χρήσης του ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα, που αναγράφονται παρακάτω, σε θέματα επιστροφής, αντικατάσταση, και ακύρωσης της παραγγελίας, διότι αναδρομική απαίτηση δικαιωμάτων λόγο άγνοιας δεν γίνεται αποδεκτή μετά το πέρας τον χρονικών ορίων που ορίζονται παρακάτω. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να διαβάζεται προσεχτικά του όρους που ακολουθούν.

1 Τροποποίηση όρων χρήσης

Το anaisdeco.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, του περιεχομένου του, και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, των συνεργατών της και της μεταβολές του νομικού πλαισίου της Ελλάδος που αφορά εμπορικές συναλλαγές. Το anaisdeco.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους χρηστές/πελάτες του για της τροποποιήσεις όταν εκκρεμεί μια συναλλαγή που ξεκίνησε με του όρους πριν τη κάθε τροποποίηση.

2 Πληροφορίες προϊόντων

Το anaisdeco.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών των προϊόντων που προβάλλονται μέσα από τον ισοτόπου www.anaisdeco.gr. Ώς πληροφορίες για τα προϊόντα ορίζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, η φωτογραφίες τους τα σχεδιαγράμματα απεικόνισης της δομής ή λειτουργίας του προϊόντος, διαγράμματα στατιστικών ή άλλων πληροφοριών, καθώς και η πρόταση χρήσης του anaisdeco.gr που προκύπτει με βάση τα διαφανή κριτήρια που αυτό ορίζει για κάποια προϊόντα.

Η πληροφορίες των προϊόντων συλλέγονται από της πηγές πληροφόρησης των εταιριών – κατασκευαστών που το anaisdeco.gr συνεργάζεται και τους Έλληνες αντιπροσώπους τους – όταν αφορά εισαγόμενα προϊόντα – μετά από άδεια γραπτή η προφορική από αυτές ή τους αντιπρόσωπου τους στην Ελλάδα. Τέτοιες πηγές είναι Βιβλία Εργασία (Work Book) που παρέχονται από της εταιρίες. Σε περίπτωση ανακρίβειας ή λανθασμένης πληροφορίας που προκύπτει από της πηγές πληροφόρησης το anaisdeco.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ακόμα και αν η προβληματική πληροφορία προκαλέσει οποιαδήποτε μορφή ζημίας. Σε περίπτωσης τυπογραφικών λαθών για οποιοδήποτε λόγο το anaisdeco.gr δεν φέρει καμία ευθύνης για ζημίες παρά μόνο την υποχρέωση να αποδεχτεί την επιστροφή του προϊόντος ανεξαρτήτως όρων συναλλαγής που ορίζονται παρακάτω στο παρών κείμενο.

3 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο παρών ιστοτόπος και το όνομα του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος anaisdeco.gr και συγκεκριμένα των ιδιοκτητών της επιχείρησής και μόνο αυτών. Ο ιστοτόπος και το περιεχόμενο του καθώς και η πληροφορίες των προϊόντων, όπως ορίζετε στην σχετική παράγραφο στο παρόν κείμενο, είναι υπό το καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων όπως μόλις αναφέρθηκε και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Απαγορεύεται ο αντιγραφή αναλογική ή ψηφιακή και με οποιαδήποτε μέσω μηχανής ή λογισμικό. Απαγορεύεται η αναδιανομή και μεταφορά του ιστοτόπου ή του περιεχόμενου του και των πληροφοριών των προϊόντων (όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο) είτε στην μορφή που παρουσιάζονται στον παρόν ιστοτόπο www.anaisdeco.gr είτε σε τροποποιημένη μορφή.

Ειδικά για την περίπτωση που η πληροφορίες έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί αποκλειστικά από το anaisdeco.gr, δηλαδή όχι από τις πηγές πληροφόρησης (όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο) τα πνευματικά δικαιώματα της παρουσίασης στον ιστοτόπο είναι αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του anaisdeco.gr. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η μη επεξεργασμένη μορφή πληροφορίας από το anaisdeco.gr ανοίκεια στα πνευματικά δικαιώματα των κατασκευαστών και των αντιπροσώπων τους. Ως εκ τούτου αυτοί ορίζουν και τους όρους χρήσης της πληροφορίας των προϊόντων τους.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου www.anaisdeco.gr σαν μέσο προβολής και παρουσίασης των προϊόντων που αυτό προβάλλει, για εμπορικές συναλλαγές από τρίτους όταν στην συναλλαγή δεν συμμετέχει το κατάστημα anaisdeco.gr. Η απαγόρευση αυτή ισχύ για τον ιστοτόπο στην αυθεντική μορφή του με απευθείας σύνδεση (direct link) ή με έμμεση (wraped link) ή οποιοιδήποτε άλλο μέσω προβολής ή μεταφοράς, όπως e-mail, social networks, news groups κ.τ.λ. Επίσης, η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύ τόσο για όλο τον ιστοτόπο όσο και για μεμονωμένα τμήματα αυτού καθώς και φωτογραφίες της επιφάνειας εργασίας του χρήστη που περιλαμβάνον την απεικόνιση τμήματος (ή ολόκληρου) του ιστοτόπου.

4 Περιορισμός ευθύνης του καταστήματος

Το κατάστημα anaisdeco.gr δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας των πελατών / χρηστών (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το anaisdeco.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Σε καμία περίπτωση το κατάστημα anaisdeco.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία χρηματικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, των επισκεπτών του ιστοτόπου, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών, των πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, από τυχόν παραπληροφόρηση λόγο κακόβουλων, μη επιτρεπόμενες, παρεμβάσεων τρίτων σε πληροφορίες προϊόντων, πληροφορίες και υπηρεσίες που προβάλλονται μέσω του ιστοτόπου. Επιπροσθέτως, το κατάστημα anaisdeco.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εξαπάτησης χρηστών / πελατών από τρίτους που χρησιμοποιούν ακριβής ή παρεμφερής απομίμηση το ιστοτόπου με σκοπό την πρόκληση ζημιών οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως.

5 Ευθύνη χρήσης

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.anaisdeco.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, παράνομο περιεχομένο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δείχνει εμπάθεια, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες οποιασδήποτε μορφής σε ανήλικους, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

6 Εμπορικές συναλλαγές

6.1Διαθεσιμότητα και τιμολόγηση

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στο www.anaisdeco.gr και στον κατάλογο του anaisdeco.gr είναι διαθέσιμα στον κατάστημα, πλην τις περίπτωσης έλλειψης διαθεσιμότητας από τον κατασκευαστή ή των αντιπρόσωπο. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο ιστοτόπο είναι μόνο από εταιρίες που το κατάστημα anaisdeco.gr συνεργάζεστε σταθερά και όχι κατά περίπτωση ή απέτησε του προϊόντος από τον καταναλώτη. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζετε η διαθεσιμότητα του προϊόντος και αξιοπιστία της επιχείρησης προς τον καταναλωτή που προέρχεστε στο κατάστημα ή προχωρά σε ηλεκτρονική αγορά λόγο ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Λόγο της φύσεως των προϊόντων το anaisdeco.gr για διευκόλυνση των καταναλωτών διαχωρίζει τα προϊόντα σε αυτά της χειμερινής και αυτά της καλοκαιρινής περιόδου. Συνεπώς η διαθεσιμότητα των προϊόντων ισχύ μόνο για αυτά που ανήκουν στην εκατοστέ περίοδο έκτος αν είναι διαθέσιμα στην αποθήκη από την αμέσως προηγούμενη περίοδο.

Το anaisdeco.gr τιμολογεί τα προϊόντα με βάση της προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου διατηρώντας έτσι την αντικειμενική αξία του προϊόντος την αξιοπιστία του αντιπροσώπου, του κατασκευαστή και του ίδιου του καταστήματος. Σε περίπτωση που το κατάστημα anaisdeco.gr κρίνει σκόπιμο ότι κάποια προϊόντα πρέπει να πωληθούν σε τιμή προσφοράς ή υπό το καθεστώς έκπτωσης τότε πάντα στον ιστοτόπο www.anaisdeco.gr αναγράφεται η αρχική τιμή του προϊόντος όπως τιμολογήθηκε αρχικά και στην συνέχει την τιμή της έκπτωσης ή της προσφοράς. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει να μην βάζει τον πελάτη σε σύγχυση για την αντικειμενική αξία παρόμοιων προϊόντων που διατίθενται ή μη από το anaisdeco.gr ανεξάρτητα από την ειδική προσφορά ή έκπτωση που δίνατε να ορίζει κατά βούληση.

Το anaisdeco.gr επιφυλάσσετε για τυχόν λάθη στην τιμολόγηση, και δεν φέρει καμία ευθύνη νομικού χαρακτήρα και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή απώλειες λόγο της λανθασμένης τιμολόγησης. Το μόνο που οφείλει είναι να αποκαταστήσει το λάθος το ταχύτερο δυνατό και να ενημερώσει ανάλογα την τιμή ή τις τιμές στον ιστότοπo

Το anaisdeco.gr προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερώσουν το κατάστημα με e-mail, τηλεφωνικά ή με Fax για τα λάθη που πέφτουν στην αντίληψη τους ή για τις μεγάλες διαφορές τιμών του www.anaisdeco.gr και άλλες επιχειρήσεις που ενδεχομένους να οφείλονται σε λάθη τιμολόγησης.

 

7. Αποστολή και Παράδοση Προϊόντων

7.1 Τρόποι Παραγγελίας

Τηλεφωνική παραγγελία

Στο τηλέφωνο: +306948069435 και +302815100139 επικοινωνείτε για να παραγγείλετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Εν συνεχεία η παραγγελία θα σας αποσταλεί για επιβεβαίωση μέσω e-mail. Η αποστολή της παραγγελίας μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος εντός Ελλάδας κατόπιν συνεννόησης.

Ηλεκτρονικό κατάστημα

Κάνετε την εγγραφή μέλους για να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας μέσω διαδικτύου. Η ασφάλεια συναλλαγών είναι εγγυημένη.

Αφού επιλέξετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε (κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο) αυτά μπαίνουν στο καλάθι αγορών έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορείτε να τα ελέγχετε ακόμα και αν η αγορά τους πραγματοποιηθεί σε άλλο χρονικό διάστημα.

Συμπληρώνοντας τα πεδία της σχετικής φόρμας ολοκληρώνετε την παραγγελία σας (η οποία αποστέλλεται αυτόματα σε εμάς).

 

7.2 Τρόποι Αποστολής

Διαχείριση Παραγγελιών 

Εφόσον, τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημά μας, όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός 24 ωρών, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 15:00 το μεσημέρι.

7.2.1. Με COURIER

ACS Courier

Για αποστολές ΕΝΤΟΣ της πόλης του Ηρακλείου μέχρι 2 κιλά 3,00€ και κάθε επιπλέον κιλό 1,00€.

Για αποστολές ΕΚΤΟΣ της πόλης του Ηρακλείου (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΡΗΤΗ), μέχρι 2 κιλά 3,50€ και κάθε επιπλέον κιλό 1,00€.

Για αποστολές σε χερσαίους & νησιωτικούς προορισμούς μέχρι 2 κιλά 4,50€ και κάθε επιπλέον κιλό 1,00€.

Για τις Δυσπρόσιτες Περιοχές μέχρι 2 κιλά 6,00€ και κάθε επιπλέον κιλό 1,00€.

SPEEDEX Courier

Για αποστολές ΕΝΤΟΣ της πόλης του Ηρακλείου μέχρι 3 κιλά 2,00€ και κάθε επιπλέον κιλό 0,50€.

Για αποστολές ΕΚΤΟΣ της πόλης του Ηρακλείου (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΡΗΤΗ), μέχρι 3 κιλά 2,50€ και κάθε επιπλέον κιλό 1,00€.

Για αποστολές σε χερσαίους & νησιωτικούς προορισμούς μέχρι 3 κιλά 2,80€ και κάθε επιπλέον κιλό 1,00€.

7.2.2. Παραλαβή απο το κατάστημα

Φυσικά σας δίνετε η δυνατότητα για παραλαβή της παραγγελίας σας από το κατάστημα μας χωρίς καμία επιβάρυνση.

7.2.3. Μεταφορική εταιρία

Για ογκώδεις παραγγελίες υπάρχει η δυνατότητα αποστολής μέσω Μεταφορικής Εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να στείλουμε τα δέματα σας μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας με τον πιο οικονομικό τρόπο. Οι τιμές διαφοροποιούνται αν παραλάβετε στον χώρο σας ή από τα γραφεία της μεταφορικής.

 

7.3 Τρόποι Πληρωμής

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, στο anaisdeco.gr έχουμε ενσωματώσει πολλούς εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, για να μπορείτε να επιλέγετε κάθε φορά αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα! Η επιλογή του τρόπου πληρωμής γίνεται στο τελευταίο βήμα της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Οι πληρωμές για τις παραγγελίες σας στο anaisdeco.gr μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους εξής τρόπους:

7.3.1. Αντικαταβολή

Μπορείτε να πληρώσετε κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας στον courier που θα σας την παραδώσει.

Τo κόστος της αντικαταβολής είναι 1,5€ και δεν διαφοροποιείται.

(Σημαντική σημείωση: Η αντικαταβολή αποτελεί τρόπο πληρωμής, δε σχετίζεται με τα μεταφορικά και μπορεί να επιλεχθεί μόνο για προορισμούς εντός Ελλάδας).

7.3.2. Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή με απόλυτη ασφάλεια μέσω μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, Diners, Discover.

Τα στοιχεία της κάρτας εισάγoνται απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική σελίδα Εκκαθάρισης Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών της συνεργαζόμενης Τράπεζας.

Ο αριθμός της πιστωτικής/Χρεωστικής σας κάρτας και κανένα άλλο στοιχείο της κάρτας σας (CCV2, ημερομηνία λήξης, κλπ) δεν κρατείται στις βάσεις δεδομένων μας για ευννόητους λόγους ασφαλείας.

Η εκκαθάριση γίνεται αυτόματα όταν επιλέγεται η πληρωμή με Κάρτα ως τρόπος πληρωμής και η παραγγελία σας αρχίζει να εκτελείται άμεσα.

Horizontal Banner trans all

7.3.3. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού

Μπορείτε να καταθέσετε (με ebanking, πληρωμή σε ΑΤΜ, σε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών ή σε ταμείο), το σύνολο της παραγγελίας σας στον παρακάτω λογαριασμός της εταιρίας μας και να μας ενημερώσετε, στέλνοντας με e-mail στο info@anaisdeco.gr το αποδεικτικό της κατάθεσης. Για αιτιολογία κατάθεσης βάζετε πάντα τον αριθμό της παραγγελίας σας (σας έχει αποσταλεί με ενημερωτικό email) και το ονοματεπώνυμό σας.

ALPHA BANK | IBAN: GR00801406890689002330003328

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | IBAN: GR2801727500005750107232360

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | IBAN: GR2201102050000020501475162

Επωνυμία: ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟY

Εφόσον επιλεχθεί η Τραπεζική κατάθεση ως τρόπος πληρωμής, η παραγγελία σας θα αρχίσει να εκτελείται αμέσως μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης της. Αυτό μπορεί να είναι από 1 έως και 5 μέρες ανάλογα με την πολιτική εμβασμάτων των δύο τραπεζών. Τα έξοδα για διατραπεζικές συναλλαγές επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η παραγγελία θα ξεκινήσει να επεξεργάζεται και θα είναι έτοιμη για αποστολή, αφού λάβουμε το αποδεικτικό της κατάθεσης.

 

8. Επιστροφές

8.1Πολιτική επιστροφών

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το νόμο 2251/94, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη . Βασική προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία μαζί μας είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω email.

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επιστροφή του τιμήματος που έχετε ήδη καταβάλλει θα γίνεται απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή με άλλο τρόπο εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

8.2Επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το σύνολο μιας παραγγελίας ή κάποια από τα προϊόντα που έχετε αγοράσει και παραλάβει από το anaisdeco.gr, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, που απορρέουν από τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις ευθύνες επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Μπορείτε να επιστρέψετε μέρος ή το σύνολο των αγαθών που παραγγείλατε

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή. Σε περίπτωση κατά την οποία ευθύνεται η εταιρεία μας, για την αλλαγή/επιστροφή του προϊόντος τότε επιβαρυνόμαστε εμείς το κόστος επιστροφής.

Τα προϊόντα που προορίζονται προς επιστροφή θα πρέπει :

  • Να βρίσκονται στην αρχική κατάσταση παράδοσης, (σφραγισμένο όπως παρελήφθη) συμπεριλαμβανομένου της συσκευασίας, των οδηγιών χρήσης και εφαρμογής και όλου του συνοδευτικού υλικού που μπορεί να περιλαμβάνονταν
  • Να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ολικά ή εν μέρη
  • Να ταχυδρομηθούν προς επιστροφή από τον παραλήπτη του προϊόντος το αργότερο σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες
  • Να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία (στο 2816008123 ή μέσω email (στο info@anaisdeco.gr) για την πρόθεσή της επιστροφή σας
  • Να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο. Αν η επιστροφή αφορά σε μέρος της παραγγελίας θα σας αποσταλεί νέα απόδειξη με τα προϊόντα που θα παραμείνουν στην κατοχή σας.

Δεν μπορούμε να δεχθούμε επιστροφές κατεστραμμένων και παραποιημένων προϊόντων από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η παράδοση από τον μεταφορέα. Σας παρακαλούμε να ελέγξετε τα προϊόντα και την ακεραιότητά τους κατά την παραλαβή τους!!

 

8.3Ακύρωση Παραγγελίας

Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή εφόσον δεν έχει αποσταλεί από το anaisdeco.gr .

Σας ενημερώνουμε μέσω email για όλα τα στάδια εξέλιξης της παραγγελίας για αυτό το λόγο, σας παρακαλούμε ελέγχετε τα email σας για να είστε σίγουροι για το τρέχων, κάθε φορά, στάδιο πριν υποβάλετε κάποιο αίτημα ακύρωσης.

Η ακύρωση εκ μέρους σας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή email.

Εάν έχει γίνει ηλεκτρονική πληρωμή της παραγγελίας σας (μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) τότε η αξία της αγοράς σας επιστρέφεται στο ακέραιο και χωρίς καμιά δικιά σας επιβάρυνση. Συνήθως η επιστροφή γίνεται στο ίδιο μέσω πληρωμής που χρησιμοποιήσατε.

Εάν έχει γίνει κατάθεση σε τράπεζα και έχετε χρεωθεί έξοδα για την πληρωμή σας, αυτό το επιπλέον ποσό δεν μπορεί να σας επιστραφεί. Θα σας επιστραφεί στο ακέραιο η αξία της παραγγελίας και στην ίδια Τράπεζα από την οποία εκτελέσατε την πληρωμή.

Εάν δεν προλάβετε και η παραγγελία σας αποσταλεί, τότε δεν μπορεί να γίνει ακύρωση παραγγελίας και θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, με τη διαδικασία που περιγράφουμε παραπάνω, και ταυτόχρονα όταν σας καλέσει ο κούριερ για παράδοση, να μην παραλάβετε και να ζητήσετε την άμεση επιστροφή της!

To anaisdeco.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.